Feedback
  • Please note that our online services will be unavailable between 4pm and 7pm on Wednesday 19th June. This is due to essential technical maintenance. We apologise for any inconvenience caused.

Cerddoriaeth yn y gwaith

Prynwch drwydded i chwarae cerddoriaeth yn y gwaith

Mae chwarae cerddoriaeth mewn modd clywadwy i staff a chwsmeriaid mewn amgylchedd busnes yn cael ei ystyried yn berfformiad cyhoeddus. Mae Deddf Hawlfraint, Dyluniadau a Phatentau 1988 yn dweud bod angen i chi gael caniatâd daliwr yr hawlfraint i chwarae cerddoriaeth yn gyhoeddus.

Os ydych wedi derbyn ein llythyr o gyflwyniad, ac os hoffech ei weld yn Saesneg, cliciwch yma. Mae fersiwn Saesneg ar gael hefyd o'n dogfen Cwestiynau Cyffredin, ‘Prynwch drwydded i wrando’, i'ch helpu gydag unrhyw ymholiadau sydd gennych.  Rydym yma i ateb cwestiynau ac i'ch helpu i sicrhau'r caniatâd cyfreithiol y mae arnoch ei angen i chwarae, yn y gwaith, gerddoriaeth sydd wedi ei diogelu gan hawlfraint.  

I sefydlu'ch cyfrif yn awr, ffoniwch ein Tîm Trwyddedu Cerddoriaeth ar 0800 694 7322

Mae'r llinellau ar agor rhwng 9yb a 5yh o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Trwyddedig i Chwarae

Mae trwyddedau cerddoriaeth yn eich caniatáu i chwarae cerddoriaeth sydd wedi ei diogelu gan hawlfraint, gan gynnwys:

  • Cerddoriaeth wedi'i recordio a cherddoriaeth fyw
  • Cerddoriaeth sy'n cael ei chwarae ar gryno ddisgiau a chwaraewyr MP3, ar setiau radio a theledu, a thrwy seinyddion cyfrifiadur
  • Cerddoriaeth sy'n cael ei chwarae i bobl sy’n gwneud galwad ffôn, tra byddant yn aros i gael eu cysylltu â'r sawl y maent yn dymuno siarad â hwy

Mae'n bosibl y bydd arnoch angen trwydded gan PPL hefyd. Talwch ymweliad â ppluk.com. Nid oes angen i chi fod yn drwyddedig os yw'r holl gerddoriaeth yr ydych yn ei chwarae y tu allan i hawlfraint.

Chwarae teg

Mae PRS for Music yn dosbarthu bron i 90% o'r ffioedd a dderbynnir o drwyddedau yn ôl i awduron caneuon, cyfansoddwyr, a chyhoeddwyr, ar ffurf breindaliadau.  Dim ond ein costau gweinyddu y byddwn yn eu didynnu.  

Peidio â thalu am chwarae

Os bydd rhywun sy'n defnyddio cerddoriaeth ddim yn sicrhau trwydded, gallwn gymryd camau cyfreithiol am dor-hawlfraint, a gallai'r defnyddiwr wedyn fod yn atebol am gostau ac iawndal. Cyn hynny, wrth gwrs, byddwn yn cymryd pob cam rhesymol i gyfleu'r angen am drwydded cerddoriaeth. I brynu trwydded, ffoniwch 0800 694 7322.   

switching account

Switching your account...