Feedback

Trwydded Cwmnïau Cynhyrchu Teledu Annibynnol (IPC) 

Pwy sydd angen y drwydded?

Cwmnïau Cynhyrchu Teledu Annibynnol sy’n creu rhaglenni ar gyfer S4C.

Beth mae’r drwydded yn ei orchuddio?

Copïo cerddoriaeth ein haelodau i mewn i raglenni teledu sy’n cael ei chynhyrchu ar gyfer S4C

Copïo recordiadau sain, sydd o dan reolaeth PPL, i mewn i raglenni sy’n cael ei chynhyrchu ar gyfer S4C

Mae trwydded Cymraeg yr IPC yn gwahardd rhai gweithiau rhag cael ei defnyddio. Caiff hyd i’r rhestr isod. Mae angen i’r gweithiau yma cael ei clirio’n uniongyrchol gyda’r cyhoeddwyr.

Graddfeydd cerddoriaeth masnachol 2024

Mae'r ffioedd yn berthnasol tan 31 Mawrth 2025
Sianel Cynnwys TX gwreiddiol TX Cyntaf 1 TX Ychwanegol 5 TX Ychwanegol Deunydd perthnasol i’r rhaglen
S4C Digidol
5 tx
+/- 35 diwrnod fideo ar gais

£71

£23

£71

£22

Botwm Coch amh.

£23

amh.

amh.

£14

Graddfeydd recordiau sain (PPL) 2024

Mae'r ffioedd yn berthnasol tan 31 Mawrth 2025
Sianel Cynnwys TX gwreiddiol TX Cyntaf 1 TX Ychwanegol 5 TX Ychwanegol Deunydd perthnasol i’r rhaglen
S4C Digidol
5 tx
+/- 35 diwrnod fideo ar gais

£71

£23

£71

£22

Botwm Coch amh.

£23

amh. amh.

£14

Graddfeydd cerddoriaeth llyfrgell MCPS 2024

Mae'r ffioedd yn berthnasol tan 31 Mawrth 2025
Categori Trwydded S4C (pob cyfrwng) Byd-eang (pob cyfrwng) Byd-eang eithrio'r DU (pob cyfrwng) DU (pob cyfrwng)
Fesul Ciw

£29

£101

£50

£50

Fesul Gwaith

£67

£214

£109

£109

Fesul Cynhyrchiad

£238

£789

£394

£394

Fesul Cyfres (fyny i 8 pennod)

£595

£2,000

£1,000

£1,000

Cytundeb Blynyddol I’w drafod o £5,000 o £2,500 o £2,500
Dêl Blyndyddol – Grwp IPC I’w drafod I’w drafod I’w drafod I’w drafod

Nodiadau cerddoriaeth llyfrgell MCPS

  • Caniateir cydgasglu ar gyfer bob graddfeydd 30 eiliad. Mae cydgasglu yn caniatáu i wahanol giwiau gerddoriaeth gael eu hychwanegu at ei gilydd i greu cyfanswm cronnus
  • Gellir cymhwyso cyfradd gyfres o £250 y bennod i unrhyw gyfres sy'n cynnwys rhwng 4 a 12 pennod.
  • Os ydych chi'n gwneud promo ar gyfer rhaglen deledu, ffoniwch +44 (0) 20 3741 3888 am bris
  • Gorchuddir cynyrchiadau yn bytholbarhad
  • Mae defnydd radio, lleoliadau cyhoeddus a theatrig yn cael eu gwahardd o graddfeydd IPC

Gwneud cais am drwydded

Unwaith derbynnir eich ffurflen gais, yna aseinir rheolwr cyfrif i chi. Bydd y rheolwr cyfrif yn gyfrifol am greu eich trwydded. Am ragor o wybodaeth yna cysylltwch gyda’r tîm trwyddedu Cymreig ar +44(0)20 3741 4033

D.S. Bydd angen i chi gyflwyno eich ciw restri o fewn 14 diwrnod o drosglwyddo eich cynhyrchiad i’r darlledwr.

switching account

Switching your account...