Login:
Skip navigation links
Businesses and live events
Broadcast and online
Recorded media
Production music
Customer portal

Trwydded IPC S4C 

Gall Cwmnïau Cynhyrchu Annibynnol sy’n creu cynnwys ar gyfer S4C wneud defnydd o repertoire MCPS dan drwydded flanced IPC.

Gyda Thrwydded IPC, does dim angen i gwmnïau teledu annibynnol geisio clirio caneuon unigol i’w defnyddio yn eu cynyrchiadau teledu.

Beth sydd yn cael ei orchuddio?

Wrth arwyddo’r cytundeb cewch hawl i ddefnyddio hyd at 10 miliwn o wahanol ganeuon a darnau o gerddoriaeth. Mae hefyd yn eich galluogi i ddarparu eich rhaglenni am +/- 35 diwrnod o fideo ar gais (VOD).

Mae’n bosib trwyddedu cerddoriaeth masnachol a cerddoriaeth llyfrgell o dan blanced yr IPC.

Defnyddiwch Cerddoriaeth Llyfrgell MCPS mewn rhaglenni ar-lein.

Costs

Mae modd dewis o dri opsiwn: fesul 30 eiliad, fesul rhaglen neu fesul cyfres. Mae opsiynau blynyddol, byd-eang a phob cyfrwng hefyd ar gael ar gyfer Cerddoriaeth Llyfrgell MCPS.

Cerddoriaeth Fasnachol – Ffioedd trwyddedu

Efallai y bydd angen trwydded arnoch chi ar gyfer hawliau recordiau sain (PPL) yn ychwanegiad i’r hawliau mecanyddol (MCPS). Mi all eich rheolwr cyfrif eich cynghori chi os ydych chi angen y ddau hawliau yma. Dyma'r ffioedd trwyddedu ar gyfer cerddoriaeth fasnachol pryd mae'r dyddiad cyflwyno ar neu ar ol 1 Ebrill 2017.

MCPS

Sianel Cynnwys TX gwreiddiol TX Cyntaf 1 TX Ychwanegol 5 TX Ychwanegol Deunydd perthnasol i’r rhaglen
S4C Digidol 5 tx
+/- 35 diwrnod fideo ar gais
£51 £16 £51 £15
Botwm Coch amh. £16 amh. amh. £11

PPL

Sianel Cynnwys TX gwreiddiol TX Cyntaf 1 TX Ychwanegol 5 TX Ychwanegol Deunydd perthnasol i’r rhaglen
S4C Digidol 5 tx
+/- 35 diwrnod fideo ar gais
£51 £16 £51 £15
Botwm Coch amh. £16 amh. amh. £11

Cerddoriaeth Llyfrgell – Ffioedd Trwyddedu 

Mae ffioedd trwyddedu ar gyfer cerddoriaeth llyfrgell I’w gweld yn y tabl isod, ac yn berthnasol pryd mae'r dyddiad cyflwyno ar neu ar ol 1 Ebrill  2017.

Defnyddiwch Cerddoriaeth Llyfrgell MCPS mewn rhaglenni ar-lein yn ôl y graddfeydd isod.

Fesul cyfres a cytundebau blynyddol

Os ydych chi’n cynhyrchu cyfres neu nifer o gyfresi, yna cysylltwch gyda’ch rheolwr cyfrif I drafod eich anghenion, ac I fynd trwy sut gall y graddfeydd a’r gostyngiadau yma fod o fantais i’ch cynhyrchiadau. Ffoniwch +44 (0)20 3741 4033.

Categori Trwydded S4C (pob cyfrwng) Byd-eang (pob cyfrwng) Byd-eang eithrio'r DU (pob cyfrwng) DU (pob cyfrwng)
Fesul Ciw £21 £71 £36 £36
Fesul Gwaith £46 £153 £77 £77
Fesul Cynhyrchiad £168 £560 £280 £280
Fesul Cyfres (fyny i 8 pennod) £595 £2,000 £1,000 £1,000
Cytundeb Blynyddol I’w drafod o £5,000 o £2,500 o £2,500
Dêl Blyndyddol – Grwp IPC I’w drafod

Telerau ac amodau

  • Caniateir cyfranediad o giwiau unigol o drac sengl o fewn cynhyrchiad sengl
  • Fesul Gwaith: Defnydd ddi-derfyn o waith o fewn un cynhyrchiad teledu
  • Fesul Cynhyrchiad: Defnydd ddi-derfyn o weithiau o fewn un cynhyrchiad teledu
  • Fesul Cyfres: Defnydd ddi-derfyn o weithiau o fewn un Cyfres Deledu (fyny i 8 pennod)
  • Cytundeb Blynyddol: Defnydd ddi-derfyn o weithiau o fewn Cyfresi Teledu a Chynhyrchiadau
  • Nid yw’r prisiau yma yn cynnwys TAW.

Sut mae gwneud cais?

Llenwch ac anfonwch y ffurflen gais at welshtvprogrammes@prsformusic.com  

ac fe gysylltwn â chi i gadarnhau cost y drwydded.

Unwaith y byddwch wedi arwyddo cytundeb trwyddedu bydd rhaid i chi gadw cofnod (ar giw-restri) o’r gerddoriaeth a ddefnyddiwch a rhoi’r wybodaeth i ni unwaith y bydd y cynhyrchiad wedi’i orffen yn derfynol. 

Rhestr Gweithiau Eithriedig IPC

Mae rhai caneuon heb eu cynnwys yn y drwydded IPC, a bydd angen eu clirio’n uniongyrchol gyda’r cyhoeddwyr.

Ar hyn o bryd, mae rhestr y gweithiau eithriedig yn cynnwys caneuon sydd wedi’u hysgrifennu neu eu cyd-ysgrifennu gan AC/DC, Prince, The Beatles (yn cynnwys rhai gweithiau unigol gan Paul McCartney a George Harrison), Arthur Brown, Bob Dylan, Bruce Springsteen, Metallica, Procol Harum, The Band, The Travelling Wilburys, Queen, Nirvana, Arctic Monkeys ac The Last Shadow Puppets. Mae’r rhestr hefyd yn cynnwys gweithiau gan artistiaid eraill sy’n defnyddio samplau o weithiau eithriedig.

Gwybodaeth Bellach

Telerau ac amodau

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â thîm IPC Cymru ar +44 (0)20 3741 4033.

Newydd ar gyfer 2016

Defnyddiwch Cerddoriaeth Llyfrgell MCPS mewn rhaglenni ar-lein.

 
Follow us on M Magazine Twitter Facebook Linked In YouTube
© PRS for Music