Login:
Skip navigation links
Our organisation
Our people
Our track record
Corporate resources
FAQs
Policy and research
Press centre

PRS for Music appoints John Hywel Morris new Senior Membership Development Manager, Wales 

25 June 2013

PRS for Music today confirmed the appointment of John Hywel Morris to the position of Senior Membership Development Manager, Wales.

John has been with PRS for Music for nineteen years and the new appointment is a promotion from his previous role as Welsh Membership Development Consultant. John has demonstrated enormous commitment to improving the efficiency and accuracy of royalty collections to Welsh members.  John was also fundamental in securing the first joint-licensing venture between MCPS and PPL.

A musician himself, John will be returning to Wales where the role will be based to support PRS for Music members most effectively, while working with the wider industry to develop new songwriting talent.

Mark Lawrence Director of Membership at PRS for Music commented: “John understands the songwriting process, has a deep knowledge of the Welsh music industry and is an expert in the field of music licensing.  He also cares passionately about Welsh composers, songwriters and publishers and their repertoire.  We conducted a rigorous recruitment search both internally and externally, and John’s knowledge was unsurpassed so he was a natural fit for the role.  We are excited at the new opportunities this role will bring.” 

Datganiad i’r Wasg


PRS for Music yn penodi  John Hywel Morris i swydd Uwch Reolwr Datblygu Aelodaeth, Cymru

I'w ryddhau 25 Mehefin, 2013: Cadarnhaodd PRS for Music heddiw benodiad John Hywel Morris i swydd Uwch Reolwr Datblygu Aelodaeth, Cymru.

Mae John Hywel wedi bod gyda PRS for Music am bedair blynedd ar bymtheg ac mae’r penodiad newydd hwn yn  ddyrchafiad o'i rôl flaenorol fel Ymgynghorydd Datblygu Aelodaeth Cymru. Mae John Hywel wedi dangos ymrwymiad mawr i wella effeithlonrwydd a chywirdeb casgliadau breindal i aelodau Cymreig. Roedd John Hywel hefyd yn hanfodol i sicrhau'r fenter cyd-drwyddedu cyntaf rhwng MCPS a'r PPL.

Yn gerddor ei hun, bydd John Hywel yn dychwelyd i Gymru, lle bydd y rôl yn cael ei leoli i gefnogi aelodau PRS for Music yn fwyaf effeithiol, tra’n gweithio gyda'r diwydiant ehangach i ddatblygu talent cyfansoddi newydd.

Dywedodd Cyfarwyddwr Aelodaeth PRS for Music Mark Lawrence: "Mae John Hywel yn deall y broses gyfansoddi, mae ganddo wybodaeth ddofn o'r diwydiant cerddoriaeth Gymreig ac yn arbenigwr yn y maes trwyddedu cerddoriaeth. Hefyd mae ei ofal am gyfansoddwyr a chyhoeddwyr Cymreig a'u repertoire yn drylwyr. Cynhaliwyd ymchwiliad recriwtio trwyadl yn fewnol ac yn allanol. Roedd gwybodaeth John Hywel heb ei ail, ac yr oedd yn gweddu yn naturiol i’r swydd. Rydym yn edrych ymlaen at y cyfleoedd newydd a ddaw gyda’r penodiad hwn. "

DIWEDD

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â ni:
Olivia Chapman, Rheolwr Cysylltiadau â'r Cyfryngau
olivia.chapman@prsformusic.com
020 7306 4229/07939 449 333


About PRS for Music

PRS for Music represents the rights of over 125,000 songwriters, composers and music publishers in the UK. As a membership organisation it ensures creators are paid whenever their music is played, performed or reproduced, championing the importance of copyright to protect and support the UK music industry. The UK has a proud tradition of creating wonderful music that is enjoyed the world over and PRS for Music has been supporting the creators of that music since 1914.

PRS for Music provides business and community groups with easy access to nearly 15m songs through its music licences. In an industry worth over £4.1bn, PRS for Music is uniquely placed to be a voice for music and music creators. Collecting £621.5m in 2016, PRS for Music is one of the world’s most efficient combined rights organisations. With over 100 representation agreements in place globally, PRS for Music's network represents over two million music creators.

Contact us

Press Enquiries

Coral Williamson
Communications Executive

Stefania Pavlou
Communications Manager, Media Relations

+44 (0)20 3741 4777
press@prsformusic.com

Marketing Enquiries

Ben Dancer
Marketing Executive

customermarketing@prsformusic.com

PRS Big Numbers
 
Follow us on M Magazine Twitter Facebook Linked In YouTube
© PRS for Music